ekologiczna energia

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku to kompleksowa analiza zużycia energii w danym obiekcie oraz wskazanie możliwości poprawy efektywności energetycznej. Taki audyt przeprowadza się w celu określenia, ile energii jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb budynku, a także jakie są źródła i koszty zużycia energii.

Audyt energetyczny może pomóc w zidentyfikowaniu, gdzie w budynku tracimy najwięcej energii i jakie działania należy podjąć, aby to zmienić. W jego ramach przeprowadza się m.in. szczegółowe badania termowizyjne, pomiar zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła czy wody, a także analizę izolacji termicznej budynku, wentylacji i oświetlenia. Wyniki audytu energetycznego pozwalają na stworzenie raportu, który zawiera analizę zużycia energii, wskazuje obszary, gdzie można zaoszczędzić energię oraz jakie rozwiązania technologiczne należy zastosować, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Raport ten pozwala właścicielom budynku na dokładne określenie, jakie inwestycje są potrzebne, aby zmniejszyć zużycie energii i co należy zrobić, aby zminimalizować koszty.

Audyt energetyczny to nie tylko narzędzie, które pomaga w redukcji kosztów, ale także w poprawie komfortu użytkowania budynku oraz zwiększeniu jego wartości. Budynki o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców, a także pozytywnie wpływają na środowisko. W Polsce audyt energetyczny budynków jest obowiązkowy dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, które są przeznaczone do użytku publicznego lub użyteczności publicznej. Obowiązek ten wynika z ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. Najnowsze zmiany w Prawie Unijnym sprawią jednak, że być może Audyt energetyczny budynku będzie wymagany dla wszystkich nieruchomości bez względu na powierzchnię i przeznaczenie.

instalacja fotowoltaiczna - przed audyt energetyczny
fot. pixaba.com | cc-0

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne to dokument, który zawiera informacje na temat zużycia energii przez budynek lub lokal mieszkalny oraz jego efektywności energetycznej. W świadectwie energetycznym znajduje się m.in. klasyfikacja energetyczna budynku, która określa, jak dobrze jest zaprojektowany i wykonany pod względem zużycia energii. Świadectwo energetyczne jest dokumentem obowiązkowym przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, którym jest budynek lub lokal mieszkalny. Zgodnie z polskim prawem, świadectwo energetyczne musi być wystawione przez uprawnionego rzeczoznawcę lub audytora energetycznego.

W celu uzyskania świadectwa energetycznego, rzeczoznawca lub audytor energetyczny przeprowadza szczegółowe badania i analizy w budynku lub lokalu mieszkalnym. W ramach tych badań, określa się m.in. poziom izolacji termicznej, jakość i wydajność systemu grzewczego, wentylacji oraz oświetlenia. Na podstawie wyników badań i analiz, rzeczoznawca lub audytor energetyczny określa klasyfikację energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby poprawić jego efektywność energetyczną. Świadectwo energetyczne zawiera także informacje o kosztach zużycia energii przez budynek lub lokal mieszkalny. Dzięki świadectwu energetycznemu, właściciele nieruchomości mogą dokładnie określić, ile energii zużywa ich budynek lub lokal mieszkalny oraz jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować koszty. Świadectwo energetyczne pozwala także potencjalnym nabywcom lub najemcom nieruchomości na dokonanie świadomego wyboru, co do efektywności energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, który chcą kupić lub wynająć.

 

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt